Dr. Gacsályi Katalin

Fogszakorvos

Tanulmányaimat a budapesti Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán végeztem. Ugyanitt tettem szakvizsgát, így a fog és szájbetegségek szakorvosa.
1998-ban Ausztriában az innsbrucki egyetem szájsebészeti osztályán dolgoztam, ahol implantológiával és állcsont sérülésekkel foglalkoztam ( síbalesetek, hegymászók).
1990-ben Németországban Professzor Schön esztétikai kurzusain vettem részt. Itthon számos tanfolyamot végeztem esztétika, fogpótlástan, implantológia és lézergyógyászat terén. Németül és angolul kiválóan beszélek.
1984- óta folytatok Budapesten magánpraxist.